ZARZĄDZENIE NR 10
SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników
urzędów administracji rządowej

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia
2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505
oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r.
dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) 19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy."
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komunikat w sprawie dokumentacji pracowniczej zgromadzonej przez byłą firmę przechowalniczą Verrens Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie

 

Wymiana archiwaliów z Księstwem Liechtensteinu

 

Archiwum Państwowe w Gdańsku uprzejmie informuje, że pracownia naukowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 14:45
(w czwartki do godziny 17:00). Realizacja zamówień na akta z magazynu odbywa się w godzinach od 9:00 do 13:00 o pełnych godzinach zegarowych. Jednorazowo udostępnia się 5 jednostek archiwalnych (dzienny limit to 10 jednostek archiwalnych).

 


 


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.