2017-03-28

Wymiana archiwaliów z Księstwem Liechtensteinu

Wizyta Pary Książęcej Księstwa Liechtensteinu

23 marca 2017 r. w obecności pary książęcej Księstwa Liechtensteinu, księcia Alojzego i księżnej Zofii, dyrektor Książęcych Kolekcji dr Johann Kräftner przekazał na ręce dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku Piotra Wierzbickiego fragment akt miasta Gdańska, od 1997 r. przechowywany w zbiorach w Wiedniu. Tym symbolicznym gestem zakończono wzajemną wymianę materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz zbiorach Książęcych Kolekcji Księstwa Liechtensteinu w Wiedniu. Po części oficjalnej Para Książęca zapoznała się z dziejami oraz zasobem Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Wymianą objęto fragment dawnego Archiwum Dworskiego Książąt Panujących von Liechtenstein oraz fragmenty kilku serii akt miasta Gdańska. Akta te bezpośrednio po wojnie zostały zarekwirowane przez Armię Czerwoną na terenach Pomorza oraz w okolicach Wiednia, a następnie przewiezione do Związku Radzieckiego. Tam też najprawdopodobniej nastąpiło ich częściowe przemieszanie, skutkiem czego Polska w 1958 r. otrzymała z ZSRR cześć archiwaliów Księstwa Liechtensteinu. Były to przede wszystkim akta majątków ziemskich (tzw. Herrschaftów) zawierające kontrakty dzierżaw, rachunki i inwentarze dóbr, akta procesowe oraz gospodarcze dokumentujące działalność młynów, wodociągów, szkół, szpitali i kościołów. Oprócz akt w zbiorze tym znajdował się rękopis z Książęcej Biblioteki zawierający kolorowe wizerunki herbów oraz podobizny protoplastów rodów von Liechtenstein i von Ortenburg. Archiwalia te stanowią cenne uzupełnienie Książęcego Archiwum.

Skutkiem wzajemnej wymiany Archiwum Państwowe w Gdańsku wzbogaciło się z kolei o fragmenty recesów hanzeatyckich, akta kas miejskich, militaria oraz fragmenty korespondencji z czasów pierwszego Wolnego Miasta Gdańska tzw. napoleońskiego. Około połowa przekazanych materiałów dotyczy spraw finansowych i gospodarczych w szczególności działalności Kasy Dochodów Nadzwyczajnych z połowy XVII w. Wśród zachowanych pokwitowań wpłat i wypłat znajduje się m. in. autograf Jana Heweliusza z 1657 r., potwierdzającego odbiór procentu od sum złożonych w Kasie Dochodów Nadzwyczajnych. Ciekawostkę stanowi, spisane w języku polskim, pokwitowanie wystawione przez Aleksandra Sielskiego, kasztelana łęczyckiego, w sprawie odbioru kwot na rzecz odprawy poselstwa tatarskiego w 1656 r. W części obejmującej recesy hanzeatyckie znajdują się odpisy przywilejów dla Hanzy, korespondencja, instrukcje oraz pełnomocnictwa dla delegacji gdańskiej. Zbiory gdańskiego archiwum uzupełniły się również o kilka suplik skierowanych do Rady miasta Gdańska. Wśród nich znajduje się m. in. prośba Joachima Borcke, ławnika Starego Miasta, w sprawie przyznania stypendium synowi Michelowi studiującemu prawo w Wittenberdze, 1600 r. Przekazane do zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku fragmenty serii akt miasta Gdańska pochodzą z lat ok. 1570-1813.

     

 

    

 

Powrót


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.