Komunikat w sprawie dokumentacji pracowniczej zgromadzonej przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Archiwum” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 57b.

 

Archiwum Państwowe w Gdańsku informuje, że w związku postanowieniem Sądu Rejowego w Gdańsku z dnia 26 marca br., stwierdzającego brak środków na dalsze przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej zgromadzonej przez byłą firmę przechowalniczą Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Archiwum” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 57b, w dniu 13 kwietnia br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wskazał Archiwum Państwowe w Gdańsku jako właściwe do przejęcia akt zgromadzonych przez ww. firmę przechowalniczą.

Zbiór obejmuje dokumentację pracowniczą ok. 200 zakładów pracy i liczy ponad 2 kilometry bieżące akt.

Określenie terminu przejęcia i udostępniania akt, z powodów niezależnych od Archiwum Państwowego w Gdańsku, nie jest jednak jeszcze możliwe.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DZ. U. z 2020 r. poz. 164) archiwum państwowe wyznaczone do przechowywania dokumentacji płacowo - osobowej zgromadzonej przez byłą firmę przechowalniczą jest zobowiązane do przejęcia akt, natomiast przygotowanie dokumentacji do przekazania i dostarczenie jej do archiwum państwowego leży w gestii przedstawiciela firmy przechowalniczej.

Przez ostatnich kilka lat dokumenty zgromadzone przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Archiwum” Sp. z o.o. były przechowywane w sposób nieodpowiedni w pomieszczeniach piwnicznych (zostały zdjęte z regałów i złożone na podłodze), uległy wymieszaniu, zawilgoceniu i zagrzybieniu. W obecnym stanie zainfekowania drobnoustrojami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. W związku z tym dokumenty wymagają odkażenia, oczyszczenia, uporządkowania i zewidencjonowania, w tym sporządzenia spisów zdawczo – odbiorczych, bez których nie jest możliwa identyfikacja akt poszczególnych pracowników.

Archiwum Państwowe w Gdańsku jest w stałym kontakcie z przedstawicielem ww. firmy przechowalniczej. Udzielone mu zostały wskazówki dotyczące sposobu przekazania dokumentacji.

Biorąc pod uwagę wielkość i stan dokumentacji czas potrzebny na przeprowadzenie ww. prac może wynieść kilkanaście i więcej miesięcy.

W związku z powyższym wskazanie terminu przejęcia dokumentacji przez Archiwum Państwowe w Gdańsku będzie możliwe po przeprowadzeniu przez likwidatora ww. byłej firmy przechowalniczej wymaganych prac.

Do tego czasu w sprawie dokumentacji zgromadzonej przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Archiwum” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku należy kontaktować się z likwidatorem ww. przedsiębiorstwa panem Adamem Ratajczakiem, ul. 10 Lutego 32/8, 81-364 Gdynia.

Mając na celu jak najszybsze rozpoczęcie udostępniania dokumentacji Archiwum Państwowe w Gdańsku podjęło działania mające na celu zapewnienie warunków do technicznej i merytorycznej obsługi akt.

O podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.