Charakterystyka zasobu

 

Obecnie (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) na zasób Oddziału w Gdyni składa się 817 zespołów archiwalnych i 2600  m.b. akt (ponad 254 tys. jednostek archiwalnych). W zasobie gdyńskiego archiwum znajdują się akta wytworzone począwszy od XVIII w., ale głównie są to akta XX-wieczne z okresu międzywojennego oraz po 1945 r., gromadzone od 1950 r. przez powiatowe archiwa państwowe w Gdyni i Wejherowie z terenów miast Gdyni i Sopotu oraz powiatów: lęborskiego, puckiego i wejherowskiego. W zasobie archiwalnym możemy wyróżnić kilka głównych grup dokumentacji. Są to akta:

  • administracji państwowej ogólnej i samorządu terytorialnego tj.: starostw powiatowych i powiatowych rad narodowych (z lat 1867-1950), prezydiów powiatowych rad narodowych i urzędów powiatowych (1950-1975), gminnych rad narodowych, prezydiów gromadzkich, osiedlowych i miejskich rad narodowych (1973-1990), urzędów rejonowych (1990-1998), administracji miejskiej (Gdynia, Łeba, Sopot), zarządów miejskich i miejskich rad narodowych (1945-1950), prezydiów miejskich rad narodowych (1950-1973), miejskich rad narodowych i urzędów miejskich (1973-1990), gmin wiejskich, gminnych rad narodowych (1945-1950), prezydiów gromadzkich i osiedlowych rad narodowych (1954-1972), gminnych rad narodowych i urzędów gmin (1973-1990). Do najcenniejszych akt z tego zakresu należą zespoły archiwalne: Gminy wiejskie z terenu miasta Gdyni (1825-1936), Akta miasta Sopotu (1862-1945), Komisariat Rządu w Gdyni (1926-1939), Starostwo Morskie w Wejherowie (1867-1939), Wydział Powiatowy w Wejherowie (1826-1927), Nadburmistrz Miasta Gdyni (1939-1945), Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Gdyni (1945-1950), Prezydium MRN w Gdyni (1950-1973), Miejska Rada Narodowa i Urząd Miejski w Gdyni (1973-1990)
  •  administracji specjalnej: urzędów morskich i rybackich, inspektoratów szkolnych, nadleśnictw, powiatowych inspektoratów statystycznych, urzędu celnego i urzędu likwidacyjnego (np. Gdański Urząd Morski w Gdyni, Morski Urząd Rybacki w Gdyni, Inspektorat Szkolny w Wejherowie)
  •  instytucji wymiaru sprawiedliwości, tj. niemieckich sądów obwodowych, (m.in. Sądy Obwodowe w Lęborku, Pucku, Sopocie i Wejherowie), powojennych sądów grodzkich, powiatowych, rejonowych (w Gdyni, Pucku, Sopocie, Wejherowie), sądów specjalnych (Izba Morska, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy dla Spraw Żeglugi Morskiej i Śródlądowej w Gdyni), prokuratur powiatowych i rejonowych (Gdynia, Sopot), kancelarii notarialnych (Gdynia, Lębork, Puck, Sopot, Wejherowo) i kolegiów ds. wykroczeń (Gdynia, Puck, Wejherowo), sądów i prokuratur po 1945 r. (w Gdyni, Pucku, Sopocie i Wejherowie)
  •  instytucji finansowych i gospodarczych oraz przedsiębiorstw państwowych: banków (Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Handlowy, Bank Inwestycyjny, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Rolny, Bank Rybaków Morskich, Bank Związku Spółek Zarobkowych, Powszechne Kasy Oszczędności, Spółdzielczy Bank Kaszubski), ubezpieczeniowych (PZU, Warta), kas oszczędnościowych, instytucji gospodarczych (m.in. „Arka”, „Baltona”, Centrala Rybna, C.Hartwig, „Dalmor”, „Polfracht”, „Polaris”, Zarząd Portu w Gdyni), dużych    przedsiębiorstw państwowych (Gdyńska Stocznia Remontowa, „Klimor”, PLO, „Radmor”, Stocznia Gdyńska), spółdzielni i związków spółdzielni i izb gospodarczych (Izba Bawełny, Izba Wełny, Polska Izba Handlu Zagranicznego)
  •  partii politycznych (PPR, PZPR, ZMS, ZMP): komitety powiatowe, miejskie, osiedlowe, gminne, gromadzkie, dzielnicowe, podstawowe i terenowe organizacje partyjne
  •  organizacji spółdzielczych, stowarzyszeń i związków zawodowych (np. NSZZ „Solidarność, Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli)
  •  instytucji kultury (Teatr Powszechny i Teatr Dramatyczny w Gdyni), nauki (m.in. Instytut Medycyny morskiej i Tropikalnej oraz Morski Instytut Rybacki w Gdyni), i oświaty (np. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, szkoły średnie)
  •  instytucji ochrony zdrowia i opieki społecznej (Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni). zbiorów i kolekcji (zbiory fotografii dot. Gdyni i Sopotu, zbiór map i planów dla Gdyni, kolekcja Antoniego i Zofii Drapellów)

 


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.