Dokumentacja osobowa i płacowa

 

Od 1 kwietnia 2003 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074) wiele osób poszukuje dokumentacji  związanej z przebiegiem ich zatrudnienia.

Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania regulowana jest przepisami Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459) i mogą ją prowadzić następujące podmioty:
- przedsiębiorca, który posiada wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
- archiwa państwowe
- Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Na terenie Archiwum działa punkt informacyjny, w którym uzyskać można informacje dotyczące przechowywanej przez Archiwum dokumentacji osobowo-płacowej jak i przechowawców działających na terenie województwa pomorskiego. W celu uzyskania kopii przechowywanych przez nas akt należy zwrócić się do naszego urzędu w formie pisemnej.


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.