Album gdańskich fotografii w spuściźnie Kazimierza Papѐe, ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej

Kazimierz Papѐe urodził się 10 stycznia 1889 r. we Lwowie, w rodzinie Fryderyka (1856-1940), historyka, bibliotekoznawcy prof. UJ i dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej oraz Władysławy z Anczyców. Ukończył studia prawnicze na UJ uzyskując w 1913 r. doktorat na Wydziale Prawno-Politycznym. W okresie I wojny światowej, w latach 1915-1916, służył w Legionach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do służby dyplomatycznej i pełnił liczne funkcje na różnych placówkach. M.in. w latach 1920-1922 był sekretarzem legacyjnym I klasy w Poselstwie RP w Hadze, a następnie w Poselstwie RP w Berlinie. W styczniu 1924 r. został mianowany chargѐ d’affaires w Poselstwie RP w Kopenhadze i kierował nim do grudnia 1924 r. Od styczni 1928 r. pełnił służbę w Poselstwie RP w Ankarze w randze radcy legacyjnego I klasy oraz kierował wydziałem konsularnym. Zaś od stycznia do kwietnia 1929 r. kierował Poselstwem RP w Tallinie w randze chargѐ d’affaires. W lipcu 1929 r. został mianowany Konsulem Generalnym RP w Królewcu. Funkcję tę pełnił do lutego 1932 r. Wówczas to został powołany na  Komisarza Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku z tytułem posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego III klasy. Urząd ten sprawował do grudnia 1936 r. Po odejściu z Gdańska objął stanowisko posła pełnomocnego RP w Pradze, które pełnił aż do rozpadu Czechosłowacji w marcu 1939 r.  Od 15 lipca 1939 r. do końca 1958 r. był ambasadorem Rp przy Stolicy Apostolskiej - po 1945 r. reprezentantem rządu RP na uchodźstwie. Bowiem zerwanie konkordatu przez komunistyczne władze polskie ze Stolicą Apostolską w 1945 r. nie spowodowało cofnięcia uznania Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej przez Watykan. Nastąpiło to dopiero po śmierci papieża Piusa XII w październiku 1958 r. Placówka polska straciła wówczas status ambasady, a Papѐe status ambasadora, uzyskując w zamian nowy tytuł „kierujący sprawami polskimi”. Polepszenie stosunków między władzami PRL a Stolicą Apostolską spowodowało, że 19 października 1972 r. kardynał Jean Villot, ówczesny Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, zawiadomił oficjalnie ambasadora K. Papѐe o cofnięciu przez Stolicę Apostolską uznania dla jego misji.  Rząd RP na uchodźstwie nie uznał likwidacji ambasady i nie odwołał Papѐe ze stanowiska. Dopiero 24 maja 1976 r. Stanisław Ostrowski, prezydent RP w Londynie, przychylając się do prośby K. Papѐe – ze względu na stan zdrowia (87 lat), zwolnił go ze stanowiska ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej. Tym samym ambasada zakończyła swoją działalność.  Sam zaś Papѐe zmarł 19 stycznia 1979 r. w Rzymie.


W Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie (PISK) znajduje się zespół archiwalny pod nazwą „Spuścizna Kazimierza Papѐe (1889-1979); dyplomata, ambasador przy Stolicy Apostolskiej”. W ramach pomocy instytucjom polonijnym, organizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, z wykorzystaniem funduszy pochodzących z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2016 r. autorka przeprowadziła skontrum zespołu w oparciu o ewidencję (w MS Word)  sporządzoną w PISK  w 2002 r., ustaliła pełną nazwę zespołu, nadała numer 8  - w spisie zespołów PISK, osygnowała i wpisała do bazy SEZAM. Łącznie spuścizna, obejmująca lata 1863-1978,  liczy obecnie 355 j.a., w tym 88 j.a. to dokumentacja aktowa, a 267 j.a. to fotografie. Wśród nich znajduje się album zdjęć ofiarowany Kazimierzowi Papѐe, jako Komisarzowi Generalnemu RP w Wolnym Mieście Gdańsku, przez Sekcję Tenisową Klubu Sportowego „Gedania” w sierpniu 1936 r., (sygn. 8/300). Album ten o rozmiarach 250 x 174 mm, przewiązany plecionym sznurkiem koloru granatowego, zawiera 18 kart, na których jest 61 zdjęć. Zostały one przez darczyńców podzielone na 3 serie:
•    otwarcie sezonu tenisowego Sekcji Tenisowej Klubu Sportowego „Gedania”  w 1936 r., na kortach tenisowych Polskiej Rady Sportowej w Gdańsku  - 16 zdjęć;
•    wielkie zawody motocyklowe i gymkhany motocyklowej, przy udziale polskich i niemieckich klubów sportowych, zorganizowane przez Polską Radę Sportową 21 października 1934 r. – 17 zdjęć;
•    pochód manifestacyjny ludności polskiej WMG urządzony z okazji wyborów do parlamentu WMG 7 kwietnia 1935 r. – 28 zdjęć.

Dzięki uprzejmości ks. dr. Hieronima Fokcińskiego, wieloletniego dyrektora PISK, możemy Państwu przedstawić kolejne polonika, pieczołowicie przez lata zbierane i zabezpieczane przez pracowników PISK. Za możliwość prezentacji gdańskich fotografii ze spuścizny Kazimierza Papѐe, ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej, autorka składa osobiste podziękowania.

Opracowanie: dr Lidia Potykanowicz-Suda
Reprodukcje: ks. dr Lech Rynkiewicz SJ
Przygotowanie techniczne: Łukasz Franiek, Paweł Tarełko

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.