Genealogia

 

Formy prowadzenia poszukiwań genealogicznych w Archiwum

 • Poszukiwania można prowadzić samodzielnie, bezpłatnie, w Czytelni – zob. korzystanie z archiwaliów
 • Poszukiwania można zlecić odpłatnie Archiwum – zob. załatwianie spraw

 

Jak rozpocząć poszukiwania informacji do historii rodziny?

 • określ zakres poszukiwań węższy w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.) lub szerszy w liniach bocznych (wujkowie, ciotki, kuzyni) - po mieczu (ojciec, dziadek, pradziadek) i po kądzieli (matka, babka, prababka)
 • gromadź rodzinne dokumenty: dowody osobiste, paszporty, metryki urodzeń, ślubów, zgonów, pamiętniki, fotografie, świadectwa szkolne, wycinki z gazet, listy, itp.
 • zbieraj relacje ustne, notuj je, a następnie weryfikuj - pamięć ludzka jest zawodna i twoim rozmówcom mogą się mylić fakty, daty i osoby - szukaj potwierdzenia w źródłach pisanych
 • odwiedzaj cmentarze, spisuj informacje z nagrobków rodzinnych, sprawdzaj ewidencję zarządów cmentarzy
 • porządkuj zebrane informacje - określaj źródło ich pochodzenia i weryfikuj z innymi źródłami
 • korzystaj z archiwów państwowych, kościelnych: diecezjalnych i parafialnych oraz urzędów stanu cywilnego
 • szukaj w Internecie poprzez wyszukiwarki, serwisy genealogiczne i portale społecznościowe osób o tym samym nazwisku
 • załóż konto, blog lub stronę w Internecie - zainteresowani trafią do ciebie sami
 • publikuj wyniki swoich poszukiwań

 

Rodzaje akt do poszukiwań genealogicznych w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku

 

Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów

urzędy stanu cywilnego

z okresu od 1-10-1874 r. do ok. 1922 urodzenia i do ok. 1942 małżeństwa i zgony r. [akta młodsze nadal są przechowywane we właściwych terytorialnie urzędach stanu cywilnego];

Rozmieszczenie: akta pochodzą z urzędów z terenu powiatów: Gdańsk, Kartuzy, Kościerzyna, Starogard Gd., Tczew, Puck, Wejherowo, Lębork /wschodnie gminy/. Zob. baza PRADZIAD

Aktualna wersja bazy danych PRADZIAD dostępna jest w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl
Baza danych PRADZIAD (Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego) - zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego, które są przechowywane w archiwach państwowych.

 

kościelne – katolickie, ewangelickie, i innych gmin wyznaniowych:

 • akta stanu cywilnego tzw. napoleońskie – z lat ok. 1809-1814 z obszaru I-szego Wolnego Miasta Gdańska
 • akta stanu cywilnego parafii ewangelickich i katolickich (wtóropisy) – od ok. 1814 r. do 30-09-1874 r.
 • księgi metrykalne parafii ewangelickich i katolickich, głównie sprzed XIX wieku, sporadycznie zdarzają się również z lat 1875-1945 [większość zachowanych ksiąg przechowywana jest w archiwach kościelnych]
  Rozmieszczenie: w przybliżeniu akta pochodzą z urzędów znajdujących się na terenie powiatów Lębork /wschodnie gminy/, Wejherowo i Puck, Kartuzy, Kościerzyna, Gdańsk, Tczew, Starogard Gd. oraz z prawego brzegu Wisły powiaty Nowy Dwór Gdański, Elbląg /miasto i wieś/, Malbork, Sztum, Kwidzyn

    Zob. baza PRADZIAD

Aktualna wersja bazy danych PRADZIAD dostępna jest w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl
Baza danych PRADZIAD (Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego) - zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego, które są przechowywane w archiwach państwowych.

 

Inne rodzaje dokumentacji do poszukiwań genealogicznych

ewidencja ludności

 • akta meldunkowe z większych miast (Gdańsk i Elbląg, sprzed 1900 r.) oraz części gmin wiejskich.

inna dokumentacja uzupełniająca

 • akta osobowe, księgi obywatelskie i listy rodowe w aktach miast, spisy mistrzów, czeladników i uczniów cechów miast pomorskich, rękopisy nieurzędowe „Bibliotheca Archivi” (300,R), zawierające m.in. kilkadziesiąt dokumentów z materiałami genealogicznymi rodzin gdańskich sprzed 1800 r.
 • akta sądów obwodowych /I-szej instancji/ XIX w. do 1945 r., głównie akta hipoteczne i gruntowe /duża ilość materiałów pomocnych do poszukiwań genealogicznych, przede wszystkim z sądów w Starogardzie Gd., Kartuzach, Kościerzynie, Tczewie/, zbiór testamentów Sądu Obwodowego w Gdańsku, akta notarialne
 • dokumentacja podatkowa, akta katastralne, dokumentacja banków
 • dokumentacja polskich linii żeglugowych, ze spisami pasażerów /w tym całych rodzin/ z lat 1930-1939
 • dokumentacja związana z podpisywaniem tzw. niemieckiej listy narodowej w latach 1939-1944 - zachowana częściowo; Akta Prezydium Policji w Gdańsku i Senatu Wolnego Miasta Gdańska, gdzie rejestrowano zmiany nazwisk przed 1945 r.
 • akta Głównego Urzędu Powierniczego Wschód, Urząd Powierniczy Gdańsk-Prusy Zachodnie, zarządzającego skonfiskowanym polskim majątkiem prywatnym i państwowym
 • dokumentacja szkolna fragmentarycznie zachowana
 • rejestry osób wysiedlonych i repatriantów po 1945 r.

 

Wybrane strony internetowe użyteczne do badań genealogicznych

 

Bazy danych archiwów państwowych w Polsce

 

PRADZIAD

Aktualna wersja bazy danych PRADZIAD dostępna jest w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl
Baza danych PRADZIAD (Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego) - zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego, które są przechowywane w archiwach państwowych.

 

Szukaj w archiwach

Serwis przygotowany w ramach projektu realizowanego przez Narodowe Archiwum Cyfrowe prezentujący opisy materiałów archiwalnych wraz z ich skanami

Kartoteka mieszkańców Gdańska z lat ok. 1842-1918 - przejdź do serwisu

Kartoteka mieszkańców Elbląga z lat ok. 1829-1900 - przejdź do serwisu

 

Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne

Na stronie PTG można zapoznać się na bieżąco z aktualizowanymi indeksami chrztów/urodzeń, małżeństw oraz pogrzebów/zgonów z terenu Pomorza. Od 2010 roku Archiwum Państwowe w Gdańsku współpracuje z PTG, którego członkowie wykonują kopie cyfrowe oraz indeksy do akt metrykalnych przechowywanych w APG.

 

Serwis Metryki GenBaza

Fotografie metryk z zasobu APG opublikowane w serwisie Metryki GenBaza – przejdź do metryk

 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne POMERANIA

Indeksy do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów – przejdź do bazy

 

Polskie Towarzystwo Genealogiczne

Indeksy do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów – przejdź do bazy

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Księgi adresowe głównie Gdańska i Elbląga – przejdź do bazy

 

Genealogiczna baza danych kościoła mormonów (USA) 

Informacje o emigrantach, którzy przybyli do Ellis Island (USA) w latach 1892-1924 – przejdź do bazy

 

Dawne pismo  –  przejdź do serwisu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.