O Archiwum

 

Archiwum Państwowe w Gdańsku utworzone zostało zarządzeniem Ministra Oświaty z 17 grudnia 1946 r. (Dz. Urz. M.O. Nr 12, poz. 389) i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r., nr 123, poz.698, z późn. zm.)
 • statutu Archiwum Państwowego w Gdańsku, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 (statut)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie połączenia Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowe w Malborku.
 • innych przepisów

 

Zasięg działania Archiwum Państwowego w Gdańsku obecnie obejmuje:

1. na terenie województwa pomorskiego:

a) powiaty: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski i wejherowski,

b) miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia i Sopot;

2. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

a) powiaty: braniewski i elbląski,

b) miasto na prawach powiatu Elbląg,

c) gminy Kisielice i Susz w powiecie iławskim,

d) gminę Orneta w powiecie lidzbarskim.

 


Do podstawowych zadań Archiwum należy:

 • kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym
 • przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych
 • ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych
 • udostępnianie materiałów archiwalnych
 • prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej
 • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej o materiałach archiwalnych i archiwach
 • prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego
 • wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów, kopii oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych
 • przechowalnictwo z obsługą niearchiwalnej dokumentacji osobowo-płacowej

 


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.