O Archiwum

 

Archiwum Państwowe w Gdańsku utworzone zostało zarządzeniem Ministra Oświaty z 17 grudnia 1946 r. (Dz.Urz. M.O. Nr 12, poz. 389) i działa na podstawie:

 •   Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r., Nr 123, poz.698, z późn. zm.)
 •   Statutu Archiwum Państwowego w Gdańsku, który stanowi załącznik do decyzji Nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 11 grudnia 2007 r. ( z późn. zm.)
 •   innych przepisów


Terenem działania Archiwum jest obszar województwa gdańskiego w granicach administracyjnych z lat 1975 - 1998.

Do podstawowych zadań Archiwum należy:

 • kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym
 • przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych
 • ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych
 • udostępnianie materiałów archiwalnych
 • prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej
 • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej o materiałach archiwalnych i archiwach
 • prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego
 • wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów, kopii oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych
 • przechowalnictwo z obsługą niearchiwalnej dokumentacji osobowo-płacowej


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.