Polityka Prywatności


Właścicielem portalu internetowego www.gdansk.ap.gov.pl, zwanego dalej „portalem”, jest Archiwum Państwowe w Gdańsku, mieszczący się pod adresem Wałowa 5, 80-858 Gdańsk.

Portal www.gdansk.ap.gov.pl zawiera informacje o działalności prowadzonej przez Archiwum Państwowe w Gdańsku.

Archiwum Państwowe w Gdańsku jako urząd przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.gdansk.ap.gov.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Archiwum Państwowego w Gdańsku. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

Obowiązek informacyjny Archiwum Państwowego w Gdańsku

Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?
Dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku
Wałowa 5
80-858 Gdańsk
Tel. +48 58 301 74 63/64

Inspektor Ochrony Danych w ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W GDAŃSKU
Adres mailowy: jchilicki@gdansk.ap.gov.pl
Inspektor Ochrony Danych: Janusz Chilicki


Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych


Komu mogą zostać ujawnione Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W GDAŃSKU oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM PAŃSTWOWEMU W GDAŃSKU na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Ci prawo do:

 •     informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu i jego zasięgu
 •     dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania
 •     prawo do żądania usunięcia swoich danych
 •     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 •     przenoszenia swoich danych
 •     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych


Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).


Gromadzenie danych

1) Automatycznie przez serwer – w zakresie parametrów połączenia.
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 •     publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 •     nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa
 •     nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 •     czas nadejścia zapytania
 •     pierwszy wiersz żądania http
 •     kod odpowiedzi http
 •     liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 •     adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Archiwum Państwowego w Gdańsku nastąpiło przez odnośnik,
 •     informacje o przeglądarce użytkownika.
 •     informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP


Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Archiwum Państwowego w Gdańsku. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości portalu, okazjonalnie analizowane są pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

2) Podawane przez użytkowników – w zakresie danych osobowych.
Korzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez portal (np. Formularz kontaktowy), może wiązać się z dobrowolnym podaniem danych osobowych użytkownika portalu. Dlatego też określone funkcjonalności są udostępniane dopiero w szczególności po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych w procesie rejestracji.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania portalem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Archiwum Państwowego w Gdańsku. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające portal.

Mechanizm Cookies
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w portalu Archiwum Państwowego w Gdańsku nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Każdy użytkownik może zablokować pliki cookies z poziomu przeglądarki internetowej.


 •         Blokowanie plików cookies w przeglądarkach IE 7 i IE 8 - http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
 •         Blokowanie plików cookies w przeglądarkach Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 •         Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 •         Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach Opera - http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 •         Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach Apple Safari - http://www.apple.com/support/safari/


W takim przypadku pliki nie będą zapisywane po stronie przeglądarki.

Odnośniki do innych stron
Portal Archiwum Państwowego w Gdańsku zawiera odnośniki do innych stron WWW. Archiwum Państwowe w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Najlepiej, po przejściu na inne strony, zapoznać się z zawartą na nich polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko portalu www.gdansk.ap.gov.pl.

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
W razie wątpliwości co do treści Polityki prywatności portalu gdansk.ap.gov.pl prosimy o kontakt pod adresem: apgda@gdansk.ap.gov.pl.


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.