Pracownia konserwacji masowej


Pracownia Konserwacji Masowej Archiwum Państwowego w Gdańsku została założona dzięki ustanowieniu Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny papier”. Przedsięwzięcie to miało na celu ratowanie pochodzących z XIX i XX w. archiwaliów, książek i czasopism w zbiorach polskich archiwów i bibliotek. Papiery powstałe w tym okresie ulegają postępującej destrukcji z powodu zmian, jakie nastąpiły w technologii wytwarzania tego materiału. W XIX w. zaczęto używać nowych surowców, między innymi drewna, a w trakcie produkcji wprowadzano w strukturę papieru substancje kwasowe. Pod ich wpływem karty stają się bardzo osłabione i kruche, aż w końcu ulegają całkowitemu rozpadowi. Do procesu zniszczenia przyczyniają się także absorbowane z powietrza zanieczyszczenia. Sytuacja przedstawia się alarmująco, bowiem tysiące metrów bieżących archiwaliów oczekują na odkwaszenie, a trwałość zakwaszonego papieru jest bardzo ograniczona. Oszacowuje się ją na kilkadziesiąt lat.

Po rozpoznaniu rynku istniejących technologii masowego odkwaszania wybrano metodę bükeburską, polegającą na zanurzeniu kart w wodnym roztworze zawierającym wodorowęglan magnezu jako medium odkwaszające, środki utrwalające atramenty i tusze oraz metylocelulozę. Dzięki zastosowaniu płynu odkwaszającego uzyskujemy zobojętnienie substancji kwaśnych zawartych w papierze oraz wprowadzenie rezerwy alkalicznej, która ma chronić na przyszłość przed atakiem substancji kwaśnych. Zawarta ponadto w składzie pochodna celulozy wzmacnia strukturę papieru.

Usytuowana w budynku zamiejscowego Oddziału APG w Gdyni PKM pracownia została wyposażona w różnorodny specjalistyczny sprzęt konserwatorski, pośród którego najważniejsze strategiczne miejsce na linii odkwaszania zajmuje urządzenie Neschen C-900 służące do odkwaszania wyłącznie pojedynczych arkuszy. W pracowni stosowany jest również ręczny aparat Bookkeeper Spray System jako urządzenie wspomagające. Bookkeeper ze względu na koszta medium odkwaszającego i wydajność metody używany jest wyłącznie do pojedynczych poszytów i ksiąg trafiających się w zespołach akt luźnych oraz do kart, które nie mogą być zanurzone w płynie Neschen ze względu na tekst, dopiski lub pieczęcie nieodporne na wodę.
 
Działalność pracowni obejmuje nie tylko samo odkwaszanie archiwaliów, ale również inne czynności konserwatorskie takie jak: mechaniczne oczyszczenie akt z zabrudzeń powierzchniowych, usuwanie starych niefachowych reperacji, prostowanie kart, naprawę uszkodzeń mechanicznych i zabezpieczenie dokumentów przez umieszczenie w opakowaniach ochronnych wykonanych z bezkwasowych materiałów. Przed trafieniem do pracowni wszystkie wymagające tego akta zostają na miejscu poddane dezynfekcji tlenkiem etylenu w komorze fumigacyjnej.

Pracownia nie świadczy usług komercyjnych została powołana na potrzeby Archiwów Państwowych Polski północnej.

Kontakt: Magdalena Pac Pomarnacka, tel. 58 661 35 88 wew. 33


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.