Realizowane zadania

 

 Do najważniejszych zadań Oddziału należy:

 • ustalanie jednostek organizacyjnych tworzących materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego
 • nadzór nad prawidłowym gromadzeniem, przechowywaniem oraz ewidencjonowaniem i odpowiednim zabezpieczeniem materiałów archiwalnych w archiwach zakładowych
 • rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już minął
 • prowadzenie ewidencji państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych tworzących materiały archiwalne
 • uzgadnianie przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • współdziałanie z podmiotami ze sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego

Nadzorem Archiwum Państwowego w Gdańsku objęte są jednostki organizacyjne, funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego:

 • miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia i Sopot,
 • powiaty: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski i wejherowski;

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

 • miasto na prawach powiatu Elbląg,
 • powiaty: braniewski i elbląski,
 • gminy Kisielice i Susz w powiecie iławskim,
 • gmina Orneta w powiecie lidzbarskim.

 

Pracę Oddziału regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 164)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. (Dz.U. z 2019 r. poz. 246)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny. (Dz.U. poz. 1733 z 2015 r.)
 • Zarządzenia i decyzje Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
 • Resortowe akty prawne (podające podstawę postępowania z dokumentacją specjalistyczną np. budowlaną, medyczną itp.).

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w zakładce „Poznaj - dla instytucji i firm” zamieszczono materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt dla:

 • szkół (placówek oświatowych)
 • przedszkoli
 • powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego
 • bibliotek
 • powiatowych inspektoratów weterynarii
 • ośrodków pomocy społecznej
 • jednostek prowadzących administracyjną i ekonomiczną obsługę placówek oświatowych
 • centrów pomocy rodzinie
 • powiatowych urzędów pracy

 

Zamieszczona przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji w wyżej wymienionych podmiotach ujęta została w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt, opracowanych przez Zespół pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.