Korzystanie z archiwaliów

 

Zasady korzystania

Pracownia naukowa Archiwum Państwowego w Gdańsku działa na podstawie Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Gdańsku wprowadzonego Zarządzeniem nr 3 Dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 r. (opracowany na podstawie Zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Nr 4 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych).

 

  1. Materiały archiwalne udostępniane są wyłącznie na miejscu w pracowni naukowej Archiwum, korzystanie z nich jest bezpłatne. Nie ma możliwości wypożyczenia archiwaliów na zewnątrz. Archiwum wypożycza natomiast mikrofilmy materiałów archiwalnych – możliwe jest zarówno wysłanie naszych mikrofilmów do innego archiwum w całej Polsce, jak też sprowadzenie mikrofilmów ze zbiorów innej instytucji i skorzystanie z nich w naszej czytelni.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalia udostępniane są po 30 latach od wytworzenia. Materiały, od wytworzenia których nie minęło jeszcze 30 lat, udostępniane są tylko w uzasadnionych przypadkach i wymaga to każdorazowej zgody dyrektora Archiwum.
  3. Archiwalia udostępniane są w postaci oryginałów, z wyjątkiem sytuacji, gdy Archiwum posiada reprodukcje tych materiałów (np. mikrofilmy lub reprodukcje cyfrowe). W takich wypadkach zamiast oryginału udostępnia się jego kopię.
  4. Przed udostępnieniem archiwalia są przygotowywane do bezpiecznego udostępnienia przez pracowników Archiwum, tj. nanoszona jest paginacja (czyli numeracja stron) oraz w niektórych wypadkach archiwalia są znakowane pieczęcią własnościową Archiwum. Działania te są konieczne w celu zapewnienia archiwaliom bezpieczeństwa. W związku z tym termin udostępnienia archiwaliów może być ustalony po czasie wykonania tych czynności.
  5. Osoba korzystająca z materiałów w czytelni zobowiązana jest do wypełnienia Zgłoszenia użytkownika zasobu archiwalnego, na jego podstawie archiwalia są udostępniane. Należy w nim podać m.in. swoje dane i numer dowodu tożsamości. Aby zaoszczędzić czas, można skorzystać z formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, wypełnić zgłoszenie przed wizytą w czytelni i przynieść je z sobą.
  6. Materiały archiwalne udostępniane są wyłącznie na miejscu w pracowni naukowej Archiwum, korzystanie z nich jest bezpłatne. Nie ma możliwości wypożyczenia archiwaliów na zewnątrz. Archiwum wypożycza natomiast mikrofilmy materiałów archiwalnych – możliwe jest zarówno wysłanie naszych mikrofilmów do innego archiwum w całej Polsce, jak też sprowadzenie mikrofilmów ze zbiorów innej instytucji i skorzystanie z nich w naszej czytelni.
  7. W zależności od celu, w jakim będą Państwu potrzebne archiwalia i w zależności od zawartych w nich informacji, możemy Państwa poprosić o uzupełnienie dodatkowych oświadczeń (np. dotyczących ochrony danych osobowych na temat osób trzecich, które znajdą się w archiwaliach) lub w niektórych wypadkach o złożenie dodatkowych dokumentów (np. pełnomocnictw).

 

 

 


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.